Επικοινωνία

Υπηρεσίες

Η 25 ετης εμπειρία μας στα αυτοκίνητα πιστοποιεί την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών μας, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Aντιμετωπίζοντας το θέμα του τεχνολογικού  εξοπλισμού επενδύσαμε σε συστήματα  ηλεκτρονικού ελέγχου, ειδικά εργαλεία,  μηχανήματα και εγκαταστάσεις που  διασφαλίζουν αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας  ηλεκτρονικής διάγνωσης και επισκευής.