Επικοινωνία

Service

Υπηρεσίες

Εργασίες Μικρού Service

 •     Αλλαγή Λαδιών
 •     Αλλαγή Φίλτρου Λαδιού
 •     Έλεγχος Φρένων Εμπρός
 •     Έλεγχος Ιμάντων Μετάδοσης Κίνηση
 •     Έλεγχος Μπαταρίας
 •     Έλεγχος σε όλα τα Φώτα
 •     Συμπλήρωμα Στάθμης Νερού Ψεκαστήρων

Εργασίες Μεγάλου Service

 •     Αλλαγή Λαδιών
 •     Αλλαγή Φίλτρου Λαδιού
 •     Αλλαγή Μπουζί
 •     Αλλαγή Φίλτρου Αέρος
 •     Αλλαγή Φίλτρου Βενζίνης
 •     Αλλαγή Φίλτρου Καμπίνας
 •     Έλεγχος Φρένων Εμπρός
 •     Έλεγχος Ιμάντων Μετάδοσης Κίνησης
 •     Έλεγχος Εμπρόσθιου Συστήματος
 •     Έλεγχος Συστήματος Ψύξης για Διαρροές
 •     Έλεγχος Συστήματος Φρένων για Διαρροές
 •     Έλεγχος Οπίσθιου Συστήματος
 •     Έλεγχος Ημιαξονίων Μπιλιοφόρων, Ακρομπάρων, Εξάτμισης κλπ
 •     Έλεγχος Σωληνώσεων στο Κάτω Μέρος του Αυτοκινήτου
 •     Έλεγχος σε όλα τα Φώτα
 •     Έλεγχος Μπαταρίας
 •     Συμπλήρωμα Στάθμης Νερού Ψεκαστήρων Εμπρός – Πίσω
 •     Ρύθμιση Βαλβίδων
 •     Οδική Δοκιμή Αυτοκινήτου